Breadcrumbs


Domeček


Informace o DDM

Dne 1. září 1973 zřídil Okresní národní výbor v Hodoníně  Místní dům pionýrů a mládeže. Dalším zřizovatelem byl Školský úřad a z Domu pionýrů a mládeže vzniká Dům dětí a mládeže. Následujícím zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín a od 1. 7. 2001 Krajský úřad v Brně.

Ode dne 1. 1. 2007 je zřizovatelem město Ždánice.

Od roku 1973 má DDM pro svoji činnost dvoupodlažní vilku se 4 klubovnami a cvičnou kuchyní. V roce 1988 byla pro potřeby DDM zakoupena Haluzická hájenka, která je přebudovávána v táborovou základnu kde je i cílová stanice naučné stezky Ždánickým lesem a kde vedoucí kroužků, spolupracovníci DDM, odchovanci ze zájmových útvarů, příznivci a pracovníci DDM ročně odpracovávají více jak 10 000 hodin zdarma při budování a obnově areálu.

Dům dětí a mládeže zabezpečuje pravidelnou zájmovou činnost prostřednictvím 12 zájmových kroužků, klubů a oddílů v nichž pracuje 170 dětí a mladých lidí. V zájmové činnosti příležitostně organizujeme tradiční akce. DDM také zajišťuje ubytování a stravování pro: školní výlety, oddílové výpravy, školy v přírodě, svatby a promoce, rodinné oslavy, školení a porady. Zvláštní nabídkou pak jsou letní tábory